RESEARCH PAPER
ORGANIZACJA SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NA GLEBACH LEKKICH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1954-09-25
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):3–54