Author Tadeusz Rychlik

 
RESEARCH PAPER
 

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):171-176
 
RESEARCH PAPER
 

PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):138-148
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):3-22
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNA OCENA GLEBY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):133-148
 
RESEARCH PAPER
 

Z PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY (SYMPOZJUM W BERLINIE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):142-148
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):49-68
 
RESEARCH PAPER
 

B. KOPĆ: EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):172-177
 
RESEARCH PAPER
 

Z. TOMASZEWSKI: EKONOMIKA ROLNICTWA W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):157-164
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA PGR W BILANSIE ZBOŻOWYM POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):85-100
 
RESEARCH PAPER
 

H. CHOŁAJ: PROCENT JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):153-159
 
RESEARCH PAPER
 

NAKŁADY I KOSZTY - PRODUKCJA I DOCHÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):102-108
 
RESEARCH PAPER
 

J. KOSICKI: WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA USPOŁECZNIONEGO A JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):180-184
 
RESEARCH PAPER
 

RYSZARD MANTEUFFEL - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE 1946-1950

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):172-177
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEDMOWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4)
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEDMOWA DO PRACY DR RYSZARDA MANTEUFFLA PT. „PROJEKTOWANIE ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):129-144
 
RESEARCH PAPER
 

WSTĘP

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):1-24
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJA SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NA GLEBACH LEKKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):3-54
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA METODY ROZMIESZCZANIA PRODUKCJI W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):83-128
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE MATERIAŁY DO CHARAKTERYSTYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH UTWORZONYCH Z GOSPODARSTW MAŁOROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):78-106
 
RESEARCH PAPER
 

MIERNIKI RENTOWNOIŚCI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):3-27
 
Journals System - logo
Scroll to top