RESEARCH PAPER
Z. TOMASZEWSKI: EKONOMIKA ROLNICTWA W ZARYSIE
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):157–164