RESEARCH PAPER
WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):150-156
 
Journals System - logo
Scroll to top