Archive
6/1964 vol. 66
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):1
 
RESEARCH PAPER

O TENDENCJACH ROZWOJU FORM SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):3–16
 
RESEARCH PAPER

PPODZIAŁ ŚRODKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):17–32
 
RESEARCH PAPER

OBROTY ZAGRANICZNE PRODUKTAMI ROLNICZYMI W XX-LECIU POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):33–52
 
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):53–68
 
RESEARCH PAPER

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH - SOCZYSTYCH W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):69–92
 
RESEARCH PAPER

ZAOPATRZENIE ROLNICTWA W WAŻNIEJSZE ŚRODKI PRODUKCJI W LATACH 1961-1963

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):93–112
 
RESEARCH PAPER

EKONOMIKA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH USPOŁECZNIONYCH NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):113–118
 
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE PROBLEMY KONCENTRACJI I SPECJALIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):119–128
 
RESEARCH PAPER

WPŁYW ZASOBÓW SIŁY ROBOCZEJ NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):129–134
 
RESEARCH PAPER

PRÓBA SZACUNKU KOSZTÓW PRODUKCJI OWOCÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):135–142
 
RESEARCH PAPER

PRZEGLĄD METOD PLANOWANIA WIELKOŚCI STADA BYDŁA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):143–149
 
RESEARCH PAPER

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):150–156
 
RESEARCH PAPER

Z. TOMASZEWSKI: EKONOMIKA ROLNICTWA W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):157–164
 
RESEARCH PAPER

M. POHOSKI: MIGRACJE ZE WSI DO MIAST

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):165–169
 
RESEARCH PAPER

UPROSZCZENIE I SPECJALIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH ORAZ WPŁYW TYCH CZYNNIKÓW NA PLANOWANIE W REGIONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):170–175
 
RESEARCH PAPER

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):176–182
 
RESEARCH PAPER

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):183–188
 
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI ROCZNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):190–204
 
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):205–210