Archive

6/1964 vol. 66
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):1
 
RESEARCH PAPER
 

O TENDENCJACH ROZWOJU FORM SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):3-16
 
RESEARCH PAPER
 

PPODZIAŁ ŚRODKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):17-32
 
RESEARCH PAPER
 

OBROTY ZAGRANICZNE PRODUKTAMI ROLNICZYMI W XX-LECIU POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):33-52
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH POLSKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):53-68
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH - SOCZYSTYCH W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):69-92
 
RESEARCH PAPER
 

ZAOPATRZENIE ROLNICTWA W WAŻNIEJSZE ŚRODKI PRODUKCJI W LATACH 1961-1963

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):93-112
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMIKA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH USPOŁECZNIONYCH NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):113-118
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY KONCENTRACJI I SPECJALIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):119-128
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW ZASOBÓW SIŁY ROBOCZEJ NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):129-134
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA SZACUNKU KOSZTÓW PRODUKCJI OWOCÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):135-142
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEGLĄD METOD PLANOWANIA WIELKOŚCI STADA BYDŁA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):143-149
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):150-156
 
RESEARCH PAPER
 

Z. TOMASZEWSKI: EKONOMIKA ROLNICTWA W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):157-164
 
RESEARCH PAPER
 

M. POHOSKI: MIGRACJE ZE WSI DO MIAST

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):165-169
 
RESEARCH PAPER
 

UPROSZCZENIE I SPECJALIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH ORAZ WPŁYW TYCH CZYNNIKÓW NA PLANOWANIE W REGIONIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):170-175
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):176-182
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):183-188
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI ROCZNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):190-204
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):205-210
 
Journals System - logo
Scroll to top