RESEARCH PAPER
O TENDENCJACH ROZWOJU FORM SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE LUDOWEJ
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):3-16
 
Journals System - logo
Scroll to top