RESEARCH PAPER
OBROTY ZAGRANICZNE PRODUKTAMI ROLNICZYMI W XX-LECIU POLSKI LUDOWEJ
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):33–52
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600