RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH POLSKI LUDOWEJ
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):53-68
 
Journals System - logo
Scroll to top