RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY ROLNICTWA ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH POLSKI LUDOWEJ
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):53–68
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600