RESEARCH PAPER
PRÓBA SZACUNKU KOSZTÓW PRODUKCJI OWOCÓW
 
More details
Hide details
1
Instytut Sadownictwa Skierniewice
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):135–142