RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY KONCENTRACJI I SPECJALIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH NRF
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):119-128
 
Journals System - logo
Scroll to top