RESEARCH PAPER
EKONOMIKA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH USPOŁECZNIONYCH NA WĘGRZECH
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kaszthely (Węgry)
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):113-118
 
Journals System - logo
Scroll to top