RESEARCH PAPER
EKONOMIKA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH USPOŁECZNIONYCH NA WĘGRZECH
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kaszthely (Węgry)
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):113–118