RESEARCH PAPER
ZAOPATRZENIE ROLNICTWA W WAŻNIEJSZE ŚRODKI PRODUKCJI W LATACH 1961-1963
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):93–112
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600