Archive

5/1964 vol. 65
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):1
 
RESEARCH PAPER
 

ZIEMIA I INNE ŚRODKI WŁASNE GOSPODARSTWA ROLNICZEGO W RACHUNKU EKONOMICZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):3-20
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE METODY NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW DO EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):21-36
 
RESEARCH PAPER
 

SYNTETYCZNY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):37-48
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA TRÓJDZIELNEGO PODZIAŁU LUDNOŚCI POLSKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA W 1960 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):49-68
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMIKA ROLNICTWA, JEJ PRZEDMIOT, ZAKRES I ZADANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):69-84
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA PGR W BILANSIE ZBOŻOWYM POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):85-100
 
RESEARCH PAPER
 

GENEZA I CECHY OBECNEGO SYSTEMU SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):101-111
 
RESEARCH PAPER
 

UPOWSZECHNIENIE WIEDZY ROLNICZEJ W KRAJACH EUROPEJSKICH W ŚWIETLE BADANIA ANKIETOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):112-117
 
RESEARCH PAPER
 

PODSTAWOWE CZYNNIKI ODDZIAŁYWUJĄCE NA ROZWÓJ PRODUKCYJNOŚCI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):118-127
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJA NAUK ROLNICZYCH W NIEKTÓRYCH KRAJACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):128-133
 

R. MANTEUFFEL: EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):134-139
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):140-146
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):147-152
 
RESEARCH PAPER
 

OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RSP W LATACH 1958-1962 W PORÓWNANIU Z WYNIKAMI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):153-202
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):203-207
 
Journals System - logo
Scroll to top