Author Kazimiera Bentlewska

 
RESEARCH PAPER
 

OCENA EKONOMICZNA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):39-58
 
RESEARCH PAPER
 

Z PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY (SYMPOZJUM W BERLINIE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):142-148
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY NA PRODUKCJĘ ROLNĄ GOSPODARSTWA CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):69-86
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE METODY NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW DO EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):21-36
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH. CZĘŚĆ II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):95-108
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):65-78
 
RESEARCH PAPER
 

WIARYGODNOŚĆ DANYCH RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ O NAKŁADACH PRACY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):73-92
 
RESEARCH PAPER
 

Z BADAŃ NAD WPŁYWEM OBSZARU I JAKOŚCI GLEBY NA DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):162-167
 
RESEARCH PAPER
 

Z METODYKI BADAŃ EKONOMICZNO-STATYSTYCZNYCH PRZYCZYNEK DO METODY SZACUNKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):54-70
 
Journals System - logo
Scroll to top