RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE METODY NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW DO EKONOMICZNEJ OCENY GLEBY
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;65(5):21–36