RESEARCH PAPER
Z METODYKI BADAŃ EKONOMICZNO-STATYSTYCZNYCH PRZYCZYNEK DO METODY SZACUNKÓW
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-16
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):54–70