Archive

2/1958 vol. 26
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2)
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):1
 
RESEARCH PAPER
 

WSPOMNIENIE - PROF. DR WIKTOR SCHRAMM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):3-7
 
RESEARCH PAPER
 

WSPOMNIENIE - DOC. DR MARIAN TROJANOWSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):8-11
 

EKONOMICZNE TŁO I EKONOMICZNE NASTĘPSTWA TECHNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):12-36
 

O KLASYFIKACJI SYSTEMÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):37-53
 
RESEARCH PAPER
 

Z METODYKI BADAŃ EKONOMICZNO-STATYSTYCZNYCH PRZYCZYNEK DO METODY SZACUNKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):54-70
 
RESEARCH PAPER
 

OPŁACALNOŚĆ CHOWU BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951-1957 W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):71-90
 
RESEARCH PAPER
 

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W SIEWNIKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):91-111
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE ZJAZDU EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):112-114
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):115-124
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O ROLNICTWIE ZSRR W SZÓSTEJ PIĘCIOLATCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):125-129
 
RESEARCH PAPER
 

RENTA GRUNTOWA W NRD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):130-134
 
RESEARCH PAPER
 

OPODATKOWANIE ROLNICTWA W RFN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):135-141
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRACY, INTENSYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ W SZWAJCARSKICH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):142-147
 
RESEARCH PAPER
 

AMERYKAŃSKI FARMER ŻYJE NIE TYLKO Z ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):148-152
 
RESEARCH PAPER
 

B. KOPEĆ, METODA SYNTETYCZNA W PROJEKTOWANIU ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):153-155
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE REPRODUKCJI ZESPOŁOWEGO MAJĄTKU W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):156-159
 
CHRONICLE
 

KRONIKA Z WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):160-161
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):163-165
 
Journals System - logo
Scroll to top