Archive
2/1958 vol. 26
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2)
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):1
 
RESEARCH PAPER
 

WSPOMNIENIE - PROF. DR WIKTOR SCHRAMM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):3–7
 
RESEARCH PAPER
 

WSPOMNIENIE - DOC. DR MARIAN TROJANOWSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):8–11
 

EKONOMICZNE TŁO I EKONOMICZNE NASTĘPSTWA TECHNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):12–36
 

O KLASYFIKACJI SYSTEMÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):37–53
 
RESEARCH PAPER
 

Z METODYKI BADAŃ EKONOMICZNO-STATYSTYCZNYCH PRZYCZYNEK DO METODY SZACUNKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):54–70
 
RESEARCH PAPER
 

OPŁACALNOŚĆ CHOWU BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951-1957 W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):71–90
 
RESEARCH PAPER
 

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W SIEWNIKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):91–111
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE ZJAZDU EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):112–114
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):115–124
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O ROLNICTWIE ZSRR W SZÓSTEJ PIĘCIOLATCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):125–129
 
RESEARCH PAPER
 

RENTA GRUNTOWA W NRD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):130–134
 
RESEARCH PAPER
 

OPODATKOWANIE ROLNICTWA W RFN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):135–141
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRACY, INTENSYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ W SZWAJCARSKICH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):142–147
 
RESEARCH PAPER
 

AMERYKAŃSKI FARMER ŻYJE NIE TYLKO Z ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):148–152
 
RESEARCH PAPER
 

B. KOPEĆ, METODA SYNTETYCZNA W PROJEKTOWANIU ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):153–155
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE REPRODUKCJI ZESPOŁOWEGO MAJĄTKU W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):156–159
 
CHRONICLE
 

KRONIKA Z WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):160–161
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):163–165