RESEARCH PAPER
W SPRAWIE ZJAZDU EKONOMISTÓW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-16
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):112–114
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600