RESEARCH PAPER
W SPRAWIE ZJAZDU EKONOMISTÓW ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-16
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):112-114
 
Journals System - logo
Scroll to top