RESEARCH PAPER
WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W SIEWNIKI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
2
Główny Urząd statystyczny Warszawa
Publication date: 2018-02-16
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):91–111