RESEARCH PAPER
OPŁACALNOŚĆ CHOWU BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ W LATACH 1951-1957 W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-16
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):71–90