Archive
3/1958 vol. (dodatek)
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):1
RESEARCH PAPER

UWAGI OGÓLNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):3–8
RESEARCH PAPER

WARTOŚĆ I STRUKTURA SPOŻYCIA NA TLE DOCHODU OSOBISTEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):9–27
RESEARCH PAPER

SPOŻYCIE ILOŚCIOWE ARTYKUŁÓW JADALNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):27–66
RESEARCH PAPER

WYDATKI PIENIĘŻNE NA POTRZEBY BYTOWE NA TLE PRZYCHODÓW PIENIĘŻNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):67–84
RESEARCH PAPER

POTREBLIENIE W JEDINOLICZNYCH KRESTIANSKICH CHOZJAISTWACH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):85–96
RESEARCH PAPER

CONSUMPTION LEVELS IN THE PEASANT FARMS

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):97–107

SPIS TABEL, WYKRESÓW, MAPEK

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;(dodatek)(3):110–112
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600