Archive
3/1958 vol. (dodatek)
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):1
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI OGÓLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):3–8
 
RESEARCH PAPER
 

WARTOŚĆ I STRUKTURA SPOŻYCIA NA TLE DOCHODU OSOBISTEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):9–27
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŻYCIE ILOŚCIOWE ARTYKUŁÓW JADALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):27–66
 
RESEARCH PAPER
 

WYDATKI PIENIĘŻNE NA POTRZEBY BYTOWE NA TLE PRZYCHODÓW PIENIĘŻNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):67–84
 
RESEARCH PAPER
 

POTREBLIENIE W JEDINOLICZNYCH KRESTIANSKICH CHOZJAISTWACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):85–96
 
RESEARCH PAPER
 

CONSUMPTION LEVELS IN THE PEASANT FARMS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):97–107
 

SPIS TABEL, WYKRESÓW, MAPEK

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):110–112