O KLASYFIKACJI SYSTEMÓW W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-02-16
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):37–53