RESEARCH PAPER
KOSZTY PRACY, INTENSYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ W SZWAJCARSKICH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-16
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):142–147