RESEARCH PAPER
WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH. CZĘŚĆ II
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):95–108