Archive
6/1962 vol. 54
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):1
 
RESEARCH PAPER
 

PROF. DR STANISŁAW ANTONIEWSKI 21. I 1893 - 27. VI. 1962

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):3–8
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE REGRESJI DO OBLICZANIA KOSZTÓW ORGANICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):9–22
 
RESEARCH PAPER
 

ZARYS HISTORII TEORII USPOŁECZNIENIA ROLNICTWA. CZĘŚĆ I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):23–38
 
RESEARCH PAPER
 

ETAP W OBSERWACJI W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):39–54
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY OPŁACALNOŚCI MAŁYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):55–72
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):73–94
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA PRODUKCJĘ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH. CZĘŚĆ II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):95–108
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ANALIZY KRZYWYCH ZALEŻNOŚCI KOSZTU JEDNOSTKOWEGO OD PLONU PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):109–127
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):128–134
 
RESEARCH PAPER
 

POLITYKA ROLNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):135–145
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŁECZNO-ZAWODOWA STRUKTURA LUDNOŚCI BEZROLNEJ NA WSI. CZĘŚĆ I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):146–155
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ ŚWIATOWEGO ZUŻYCIA NAWOZÓW MINERALNYCH W OKRESIE WIELOLETNIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):156–160
 
RESEARCH PAPER
 

INTEGRACJA PIONOWA W ROLNICTWIE A SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):161–163
 
RESEARCH PAPER
 

I. F. MUKOMEL: STRTEFY ROLNICZE UKRAINY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):164–169
 
RESEARCH PAPER
 

METODA PRELIMINOWANIA PRACY I SIŁY POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):170–171
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŻYCIE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POLSCE (1955/56 - 1957/58)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):172–176
 
RESEARCH PAPER
 

BLOHM G.: EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):180–186
 
RESEARCH PAPER
 

KONFERENCJA PAN W POZNANIU NA TEMAT ORGANIZACJI RYNKU ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):187–190
 
RESEARCH PAPER
 

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):191–192
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC SEKCJI ROLNEJ PRZY SZCZECIŃSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 1957-1961

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):193–194
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):195–208
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS ROCZNIKA - J. ROSYJSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):209–213
 
RESEARCH PAPER
 

Contents

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):214–217
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS ROCZNIKA - J. POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):218–221
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):223–228