RESEARCH PAPER
METODA PRELIMINOWANIA PRACY I SIŁY POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):170–171