RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE METODY KORELACYJNEJ DO BADANIA EFEKTYWNOŚCI NIEKTÓRYCH NAKŁADÓW NA PRODUKCJĘ ROŚLINNA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):177–179