RESEARCH PAPER
ETAP W OBSERWACJI W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-09
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):39-54
 
Journals System - logo
Scroll to top