RESEARCH PAPER
ZARYS HISTORII TEORII USPOŁECZNIENIA ROLNICTWA. CZĘŚĆ I
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-09
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):23-38
 
Journals System - logo
Scroll to top