RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE REGRESJI DO OBLICZANIA KOSZTÓW ORGANICZNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-09
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):9-22
 
Journals System - logo
Scroll to top