RESEARCH PAPER
BADANIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-09
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):73–94