Author Helena Chojnacka
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE CEN JAJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):49–72
 
RESEARCH PAPER
 

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142–148
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODOWOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):111–140
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNE PROFILE KONSUMPCJI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH LUDNÓŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):35–56
 
RESEARCH PAPER
 

Z DYSKUSJI NA POZNAŃSKIEJ KONFERENCJI W SPRAWIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):25–36
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNE UKŁADY CEN MLEKA I MASŁA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):3–28
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŻYCIE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POLSCE (1955/56 - 1957/58)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):172–176
 
RESEARCH PAPER
 

AUGUSTYN WOŚ: ELASTYCZNOŚĆ SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):160–168
 
RESEARCH PAPER
 

REAKCJE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ZAKRESIE KONSUMPCJI Z SAMOZAOPATRZENIA NA DOCHÓD I CENĘ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):44–60
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA CENY WOLNORYNKOWEJ ZBÓŻ W OKREŚLANIU TRENDU HODOWLANEGO TRZODY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):34–47
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA KONIUNKTURY NA TRZODĘ W KSZTAŁTOWANIU SPOŻYCIA MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1949-1958

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):16–32