RESEARCH PAPER
ROLA CENY WOLNORYNKOWEJ ZBÓŻ W OKREŚLANIU TRENDU HODOWLANEGO TRZODY
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-27
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):34-47
 
Journals System - logo
Scroll to top