Archive
2/1960 vol. 38
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):1
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE ZASADNICZYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTYWNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):3–14
 
RESEARCH PAPER
 

RÓWNOWAGA EKONOMICZNA W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):15–33
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA CENY WOLNORYNKOWEJ ZBÓŻ W OKREŚLANIU TRENDU HODOWLANEGO TRZODY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):34–47
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW OPŁACALNOŚCI UPRAWY ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA ICH PRODUKCJĘ I PODAŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):48–67
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW RENTY POŁOŻENIA NA REJONIZACJĘ PRODUKCJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):68–79
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE DANE O ROLNICTWIE I PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):80–89
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA BUŁGARSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):90–99
 
RESEARCH PAPER
 

OCENA METOD POPIERANIA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):100–108
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRACY KONI I TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):109–118
 
RESEARCH PAPER
 

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):119–125
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT KOSZTÓW I CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):126–130
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):131–137
 
RESEARCH PAPER
 

DRUGIE POSIEDZENIE EKSPERTÓW OD SPRAW ZAPOTRZEBOWANIA NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):138–144
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA O CENACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):145–154
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):155–158
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):159–161
 
Stats