Author Stefan Schmidt
 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):97–101
 
RESEARCH PAPER
 

RZECZYWISTY NAKŁAD PRACY I SIŁY A ZAPOTRZEBOWANIE PRELIMINOWANE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):59–74
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE KORELACJI MIĘDZY SZEREGAMI DYNAMICZNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):183–185
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA PRACY I SIŁY SPRZĘŻAJNEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):21–31
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO ORAZ KRYZYSU ROLNEGO NA POTRZEBĘ REGULACJI CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):55–61
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO INDII, I JEGO ROLA W GOSPODARSTWIE SPOŁECZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):119–135
 
RESEARCH PAPER
 

ZNACZENIE PROGNOZY DLA PLANOWANIA ROZWOJU SADOWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):127–131
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE ZASADNICZYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTYWNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):3–14
 
RESEARCH PAPER
 

UBOJE TRZODY CHLEWNEJ A ZBIORY W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):75–84
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):26–35
 
RESEARCH PAPER
 

O WŁAŚCIWE PROPORCJE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):3–12
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA REZERW PASZOWYCH W PLANOWANIU GOSPODARKI ZWIERZĘCEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):55–65