Author Stefan Schmidt

 
RESEARCH PAPER
 

DYSKUSJA NA TEMAT TERMINOLOGII EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):97-101
 
RESEARCH PAPER
 

RZECZYWISTY NAKŁAD PRACY I SIŁY A ZAPOTRZEBOWANIE PRELIMINOWANE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;47(5):59-74
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE KORELACJI MIĘDZY SZEREGAMI DYNAMICZNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):183-185
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA PRACY I SIŁY SPRZĘŻAJNEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;44(2):21-31
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO ORAZ KRYZYSU ROLNEGO NA POTRZEBĘ REGULACJI CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):55-61
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO INDII, I JEGO ROLA W GOSPODARSTWIE SPOŁECZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):119-135
 
RESEARCH PAPER
 

ZNACZENIE PROGNOZY DLA PLANOWANIA ROZWOJU SADOWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):127-131
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE ZASADNICZYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRODUKTYWNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):3-14
 
RESEARCH PAPER
 

UBOJE TRZODY CHLEWNEJ A ZBIORY W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):75-84
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):26-35
 
RESEARCH PAPER
 

O WŁAŚCIWE PROPORCJE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;24(6):3-12
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA REZERW PASZOWYCH W PLANOWANIU GOSPODARKI ZWIERZĘCEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):55-65
 
Journals System - logo
Scroll to top