RESEARCH PAPER
ROLNICTWO INDII, I JEGO ROLA W GOSPODARSTWIE SPOŁECZNYM
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):119-135
 
Journals System - logo
Scroll to top