RESEARCH PAPER
LOKALIZACJA MŁYNÓW ROLNICZYCH (GOSPODARCZYCH) W ŚWIETLE ROZMIESZCZENIA SAMOZAOPATRZENIA W ZBOŻA CHLEBOWE
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):104-118
 
Journals System - logo
Scroll to top