RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SEZONOWYM POZIOMEM SPOŻYCIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):90-103
 
Journals System - logo
Scroll to top