Archive
4/1959 vol. 34
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):1
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):2
RESEARCH PAPER

TOWAROWOŚĆ ARTYKUŁÓW ROŚLINNYCH A PLANOWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):3–21
RESEARCH PAPER

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):22–35
RESEARCH PAPER

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (ZARYS ROZWOJU W KOLEJNYCH OKRESACH)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):36–56
RESEARCH PAPER

ROLA CZYNNIKA KOSZTU W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):57–77
RESEARCH PAPER

ZASTOSOWANIE TRENDU W ANALIZIE EFEKTÓW POSTĘPU AGROTECHNICZNEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):78–89
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SEZONOWYM POZIOMEM SPOŻYCIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):90–103
RESEARCH PAPER

LOKALIZACJA MŁYNÓW ROLNICZYCH (GOSPODARCZYCH) W ŚWIETLE ROZMIESZCZENIA SAMOZAOPATRZENIA W ZBOŻA CHLEBOWE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):104–118
RESEARCH PAPER

ROLNICTWO INDII, I JEGO ROLA W GOSPODARSTWIE SPOŁECZNYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):119–135
RESEARCH PAPER

ROLNICTWO ZACHODNIO-EUROPEJSKIE W 1960 R.

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):136–144
RESEARCH PAPER

METODY ODDZIAŁYWANIA NA POZIOM CEN ROLNICZYCH I DOCHODY ROLNIKÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):145–151
RESEARCH PAPER

STAN ELEKTRYFIKACJI WSI W POLSCE I WYDATKI LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ZWIĄZANE Z ELEKTRYFIKACJĄ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):152–160
RESEARCH PAPER

KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH (METODA OBLICZANIA I POZIOM KOSZTÓW)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):161–164
RESEARCH PAPER

Z PRAC FAO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):165–170
RESEARCH PAPER

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA PAN

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):171–173
RESEARCH PAPER

RECENZJE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):174–182
RESEARCH PAPER

BIBLIOGRAFIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;34(4):183–185
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600