Archive

4/1959 vol. 34
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):1
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):2
 
RESEARCH PAPER
 

TOWAROWOŚĆ ARTYKUŁÓW ROŚLINNYCH A PLANOWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):3-21
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):22-35
 
RESEARCH PAPER
 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (ZARYS ROZWOJU W KOLEJNYCH OKRESACH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):36-56
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA CZYNNIKA KOSZTU W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):57-77
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE TRENDU W ANALIZIE EFEKTÓW POSTĘPU AGROTECHNICZNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):78-89
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SEZONOWYM POZIOMEM SPOŻYCIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):90-103
 
RESEARCH PAPER
 

LOKALIZACJA MŁYNÓW ROLNICZYCH (GOSPODARCZYCH) W ŚWIETLE ROZMIESZCZENIA SAMOZAOPATRZENIA W ZBOŻA CHLEBOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):104-118
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO INDII, I JEGO ROLA W GOSPODARSTWIE SPOŁECZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):119-135
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO ZACHODNIO-EUROPEJSKIE W 1960 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):136-144
 
RESEARCH PAPER
 

METODY ODDZIAŁYWANIA NA POZIOM CEN ROLNICZYCH I DOCHODY ROLNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):145-151
 
RESEARCH PAPER
 

STAN ELEKTRYFIKACJI WSI W POLSCE I WYDATKI LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ZWIĄZANE Z ELEKTRYFIKACJĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):152-160
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH (METODA OBLICZANIA I POZIOM KOSZTÓW)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):161-164
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC FAO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):165-170
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):171-173
 
RESEARCH PAPER
 

RECENZJE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):174-182
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):183-185
 
Journals System - logo
Scroll to top