RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE TRENDU W ANALIZIE EFEKTÓW POSTĘPU AGROTECHNICZNEGO
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):78–89