RESEARCH PAPER
ROLA CZYNNIKA KOSZTU W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):57-77
 
Journals System - logo
Scroll to top