RESEARCH PAPER
STAN ELEKTRYFIKACJI WSI W POLSCE I WYDATKI LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ZWIĄZANE Z ELEKTRYFIKACJĄ
 
 
More details
Hide details
1
Narodowy Bank Polski Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):152–160