RESEARCH PAPER
KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH (METODA OBLICZANIA I POZIOM KOSZTÓW)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;34(4):161-164
 
Journals System - logo
Scroll to top