Archive
3/1959 vol. 33
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):1

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):2
RESEARCH PAPER

O KIERUNKACH PRZEMIAN W ROLNICTWIE W WIEKU XIX I XX

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):3–15
RESEARCH PAPER

WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):16–30
RESEARCH PAPER

OBRÓT ZIEMIĄ W POLSCE W LATACH 1948-1957

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):31–45
RESEARCH PAPER

WPŁYW JAKOŚCI GRUNTÓW NA WYSOKOŚĆ DOCHODÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):46–62
RESEARCH PAPER

ZAROBKOWANIE CHŁOPÓW POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):63–71
RESEARCH PAPER

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ I POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):72–93
RESEARCH PAPER

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):94–104
RESEARCH PAPER

KIERUNKI INTENSYFIKACJI ROLNICTWA DUŃSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):105–122
RESEARCH PAPER

UWAGI NA TLE WSTĘPNEGO PROJEKTU PLANU PERSPEKTYWICZNEGO (W SPRAWIE ZASIĘGU UPRAWY KUKURYDZY)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):123–126
RESEARCH PAPER

SPÓŁDZIELNIE W STARYCH WSIACH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):127–130
RESEARCH PAPER

METODA RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ DOSTOSOWANA DO POTRZEB ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):131–134
RESEARCH PAPER

METODYKA USTALENIA NORMATYWÓW I WIELKOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):135–140
RESEARCH PAPER

RECENZJE I BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):141–152
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600