Archive
3/1959 vol. 33
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):1

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):2
RESEARCH PAPER

O KIERUNKACH PRZEMIAN W ROLNICTWIE W WIEKU XIX I XX

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):3–15
RESEARCH PAPER

WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):16–30
RESEARCH PAPER

OBRÓT ZIEMIĄ W POLSCE W LATACH 1948-1957

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):31–45
RESEARCH PAPER

WPŁYW JAKOŚCI GRUNTÓW NA WYSOKOŚĆ DOCHODÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):46–62
RESEARCH PAPER

ZAROBKOWANIE CHŁOPÓW POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):63–71
RESEARCH PAPER

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ I POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):72–93
RESEARCH PAPER

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):94–104
RESEARCH PAPER

KIERUNKI INTENSYFIKACJI ROLNICTWA DUŃSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):105–122
RESEARCH PAPER

UWAGI NA TLE WSTĘPNEGO PROJEKTU PLANU PERSPEKTYWICZNEGO (W SPRAWIE ZASIĘGU UPRAWY KUKURYDZY)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):123–126
RESEARCH PAPER

SPÓŁDZIELNIE W STARYCH WSIACH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):127–130
RESEARCH PAPER

METODA RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ DOSTOSOWANA DO POTRZEB ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):131–134
RESEARCH PAPER

RECENZJE I BIBLIOGRAFIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;33(3):141–152
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600