Archive
3/1959 vol. 33
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):1
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):2
 
RESEARCH PAPER
 

O KIERUNKACH PRZEMIAN W ROLNICTWIE W WIEKU XIX I XX

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):3–15
 
RESEARCH PAPER
 

WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):16–30
 
RESEARCH PAPER
 

OBRÓT ZIEMIĄ W POLSCE W LATACH 1948-1957

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):31–45
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW JAKOŚCI GRUNTÓW NA WYSOKOŚĆ DOCHODÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):46–62
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

ZAROBKOWANIE CHŁOPÓW POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):63–71
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ I POCIĄGOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):72–93
 
RESEARCH PAPER
 

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):94–104
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI INTENSYFIKACJI ROLNICTWA DUŃSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):105–122
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI NA TLE WSTĘPNEGO PROJEKTU PLANU PERSPEKTYWICZNEGO (W SPRAWIE ZASIĘGU UPRAWY KUKURYDZY)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):123–126
 
RESEARCH PAPER
 

SPÓŁDZIELNIE W STARYCH WSIACH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):127–130
 
RESEARCH PAPER
 

METODA RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ DOSTOSOWANA DO POTRZEB ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):131–134
 
RESEARCH PAPER
 

METODYKA USTALENIA NORMATYWÓW I WIELKOŚCI ZAPOTRZEBOWANIA NA SIŁĘ ROBOCZĄ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):135–140
 
RESEARCH PAPER
 

RECENZJE I BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):141–152