Archive
2/1959 vol. 32
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):1
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):2
RESEARCH PAPER

O METODZIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ PGR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):3–15
RESEARCH PAPER

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ I PRZYZAGRODOWEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):16–30
RESEARCH PAPER

POGLĄDY NA ZAGADNIENIA CEN ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):31–49
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):50–62
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE BADAŃ NAD ELASTYCZNOŚCIĄ POPYTU NA PRODUKTY ROLNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):63–76
RESEARCH PAPER

LICZBA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W 1957 ROKU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):77–87
RESEARCH PAPER

O FORMACH SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):92–96
RESEARCH PAPER

O SUKCESACH CHIŃSKIEGO ROLNICTWA I AKTUALNYCH PERSPEKTYWACH CHIN NA ŚWIATOWYM RYNKU ROLNICZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):97–99
RESEARCH PAPER

SYTUACJA NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):100–101
RESEARCH PAPER

FORMY POSIADANIA I UŻYTKOWANIA MASZYN W ROLNICTWIE KRAJÓW ZACHODNIO-EUROPEJSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):102–113
RESEARCH PAPER

SZACUNEK SPŁAT RODZINNYCH W LATACH 1956/57 I 1957/58

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):114–117
RESEARCH PAPER

STATYSTYCZNE METODY BADANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):132–136
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ W ANGLII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):137–140
RESEARCH PAPER

PRAKTYCZNA NAUKA ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):141–142

PROBLEMY ROZWOJU EKONOMIKI CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):143–144
RESEARCH PAPER

STATYSTYKA ŚWIATOWEGO HANDLU ZBOŻEM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;32(2):145–151
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600