Archive
2/1959 vol. 32
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):1
 
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):2
 
RESEARCH PAPER

O METODZIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):3–15
 
RESEARCH PAPER

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ I PRZYZAGRODOWEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):16–30
 
RESEARCH PAPER

POGLĄDY NA ZAGADNIENIA CEN ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):31–49
 
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):50–62
 
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE BADAŃ NAD ELASTYCZNOŚCIĄ POPYTU NA PRODUKTY ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):63–76
 
RESEARCH PAPER

LICZBA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W 1957 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):77–87
 
RESEARCH PAPER

O KIERUNKACH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I KRAJÓW DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):88–91
 
RESEARCH PAPER

O FORMACH SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):92–96
 
RESEARCH PAPER

O SUKCESACH CHIŃSKIEGO ROLNICTWA I AKTUALNYCH PERSPEKTYWACH CHIN NA ŚWIATOWYM RYNKU ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):97–99
 
RESEARCH PAPER

SYTUACJA NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):100–101
 
RESEARCH PAPER

FORMY POSIADANIA I UŻYTKOWANIA MASZYN W ROLNICTWIE KRAJÓW ZACHODNIO-EUROPEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):102–113
 
RESEARCH PAPER

SZACUNEK SPŁAT RODZINNYCH W LATACH 1956/57 I 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):114–117
 
RESEARCH PAPER

PRÓBA WYKORZYSTANIA RACHUNKOWOŚCI DO BADAŃ KWARTALNYCH BILANSÓW PIENIĘŻNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):118–131
 
RESEARCH PAPER

STATYSTYCZNE METODY BADANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):132–136
 
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ W ANGLII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):137–140
 
RESEARCH PAPER

PRAKTYCZNA NAUKA ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):141–142
 

PROBLEMY ROZWOJU EKONOMIKI CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):143–144
 
RESEARCH PAPER

STATYSTYKA ŚWIATOWEGO HANDLU ZBOŻEM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):145–151