Archive

2/1959 vol. 32
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):1
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):2
 
RESEARCH PAPER
 

O METODZIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):3-15
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ I PRZYZAGRODOWEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):16-30
 
RESEARCH PAPER
 

POGLĄDY NA ZAGADNIENIA CEN ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):31-49
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):50-62
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE BADAŃ NAD ELASTYCZNOŚCIĄ POPYTU NA PRODUKTY ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):63-76
 
RESEARCH PAPER
 

LICZBA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE W 1957 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):77-87
 
RESEARCH PAPER
 

O KIERUNKACH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I KRAJÓW DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):88-91
 
RESEARCH PAPER
 

O FORMACH SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):92-96
 
RESEARCH PAPER
 

O SUKCESACH CHIŃSKIEGO ROLNICTWA I AKTUALNYCH PERSPEKTYWACH CHIN NA ŚWIATOWYM RYNKU ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):97-99
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):100-101
 
RESEARCH PAPER
 

FORMY POSIADANIA I UŻYTKOWANIA MASZYN W ROLNICTWIE KRAJÓW ZACHODNIO-EUROPEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):102-113
 
RESEARCH PAPER
 

SZACUNEK SPŁAT RODZINNYCH W LATACH 1956/57 I 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):114-117
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA WYKORZYSTANIA RACHUNKOWOŚCI DO BADAŃ KWARTALNYCH BILANSÓW PIENIĘŻNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):118-131
 
RESEARCH PAPER
 

STATYSTYCZNE METODY BADANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):132-136
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA POLITYKI ROLNEJ W ANGLII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):137-140
 
RESEARCH PAPER
 

PRAKTYCZNA NAUKA ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):141-142
 

PROBLEMY ROZWOJU EKONOMIKI CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):143-144
 
RESEARCH PAPER
 

STATYSTYKA ŚWIATOWEGO HANDLU ZBOŻEM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):145-151
 
Journals System - logo
Scroll to top