Archive
1/1959 vol. 31
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):1
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):2
RESEARCH PAPER

WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA WYNIKI PRODUKCYJNE I FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):3–20
RESEARCH PAPER

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ WE WSIACH O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):21–30
RESEARCH PAPER

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (1)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):31–48
RESEARCH PAPER

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (2)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):49–57
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE METODY OPRACOWANIA PERSPEKTYWICZNYCH PLANÓW ROZWOJU PRODUKCJI PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):58–68
RESEARCH PAPER

AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):69–76

O ROZWOJU CHIŃSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):77–82
RESEARCH PAPER

SPÓŁDZIELCZE UŻYTKOWANIE ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):83–91
RESEARCH PAPER

O ORGANIZACJI I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):92–99
RESEARCH PAPER

DZIESIĄTY ZJAZD MIĘDZYNARODOWEGO ZRZESZENIA EKONOMISTÓW ROLNYCH (ICAE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):100–109

IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):110–111
RESEARCH PAPER

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):112–115
RESEARCH PAPER

SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI EKONOMIKI ROLNICTWA PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):116–118
RESEARCH PAPER

METODYKA OKREŚLANIA STANU I KIERUNKU ROZWOJU PRODUKCJI PODSTAWOWYCH ZBÓŻ NA PRZYKŁADZIE WOJ. KRAKOWSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):119–122
RESEARCH PAPER

BADANIA SPOŁECZNEJ 'STRUKTURY WSI POLSKIEJ PROBLEMATYKA I TEDY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):123–127
RESEARCH PAPER

NAKŁADY PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH STUDIUM MONOGRAFICZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):128–134
RESEARCH PAPER

INTENSYWNCIŚĆ I POZIOM PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):135–139
RESEARCH PAPER

RECENZJE - BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):140–152
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600