Archive

1/1959 vol. 31
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):1
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):2
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA WYNIKI PRODUKCYJNE I FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):3-20
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ WE WSIACH O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):21-30
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (1)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):31-48
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (2)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):49-57
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METODY OPRACOWANIA PERSPEKTYWICZNYCH PLANÓW ROZWOJU PRODUKCJI PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):58-68
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):69-76
 

O ROZWOJU CHIŃSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):77-82
 
RESEARCH PAPER
 

SPÓŁDZIELCZE UŻYTKOWANIE ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):83-91
 
RESEARCH PAPER
 

O ORGANIZACJI I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):92-99
 
RESEARCH PAPER
 

DZIESIĄTY ZJAZD MIĘDZYNARODOWEGO ZRZESZENIA EKONOMISTÓW ROLNYCH (ICAE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):100-109
 

IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):110-111
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):112-115
 
RESEARCH PAPER
 

SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI EKONOMIKI ROLNICTWA PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):116-118
 
RESEARCH PAPER
 

METODYKA OKREŚLANIA STANU I KIERUNKU ROZWOJU PRODUKCJI PODSTAWOWYCH ZBÓŻ NA PRZYKŁADZIE WOJ. KRAKOWSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):119-122
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA SPOŁECZNEJ 'STRUKTURY WSI POLSKIEJ PROBLEMATYKA I TEDY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):123-127
 
RESEARCH PAPER
 

NAKŁADY PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH STUDIUM MONOGRAFICZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):128-134
 
RESEARCH PAPER
 

INTENSYWNCIŚĆ I POZIOM PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):135-139
 
RESEARCH PAPER
 

RECENZJE - BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):140-152
 
Journals System - logo
Scroll to top