Archive
1/1959 vol. 31
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):1
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):2
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA WYNIKI PRODUKCYJNE I FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):3–20
 
RESEARCH PAPER
 

WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ WE WSIACH O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):21–30
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (1)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):31–48
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (2)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):49–57
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METODY OPRACOWANIA PERSPEKTYWICZNYCH PLANÓW ROZWOJU PRODUKCJI PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):58–68
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):69–76
 

O ROZWOJU CHIŃSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):77–82
 
RESEARCH PAPER
 

SPÓŁDZIELCZE UŻYTKOWANIE ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):83–91
 
RESEARCH PAPER
 

O ORGANIZACJI I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):92–99
 
RESEARCH PAPER
 

DZIESIĄTY ZJAZD MIĘDZYNARODOWEGO ZRZESZENIA EKONOMISTÓW ROLNYCH (ICAE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):100–109
 

IX MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):110–111
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZIAŁU V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):112–115
 
RESEARCH PAPER
 

SPRAWOZDANIE Z PRAC SEKCJI EKONOMIKI ROLNICTWA PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):116–118
 
RESEARCH PAPER
 

METODYKA OKREŚLANIA STANU I KIERUNKU ROZWOJU PRODUKCJI PODSTAWOWYCH ZBÓŻ NA PRZYKŁADZIE WOJ. KRAKOWSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):119–122
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA SPOŁECZNEJ 'STRUKTURY WSI POLSKIEJ PROBLEMATYKA I TEDY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):123–127
 
RESEARCH PAPER
 

NAKŁADY PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH STUDIUM MONOGRAFICZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):128–134
 
RESEARCH PAPER
 

INTENSYWNCIŚĆ I POZIOM PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):135–139
 
RESEARCH PAPER
 

RECENZJE - BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):140–152