RESEARCH PAPER
WYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ WE WSIACH O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):21–30