Author Eugeniusz Gorzelak

 
RESEARCH PAPER
 

METODY LICZENIA DOCHODÓW LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):17-34
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):5-23
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA, PASZ I PRACY LUDZKIEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):28-43
 
RESEARCH PAPER
 

NAKŁADY PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH STUDIUM MONOGRAFICZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):128-134
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA EKONOMICZNYCH WARUNKÓW UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH ORAZ PRODUKCJI I EKSPORTU CUKRU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):39-51
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA RACHUNKU EKONOMICZNEGO INTENSYFIKACJI PRODUKCJI ZBÓŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):23-42
 
RESEARCH PAPER
 

CENY PORÓWNYWALNE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):116-118
 
RESEARCH PAPER
 

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):5-17
 
RESEARCH PAPER
 

RADICAL CHANGES IN POLISH AGRICULTURE IN THE 20TH CENTURY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):7-34
 
Journals System - logo
Scroll to top