RESEARCH PAPER
METODY LICZENIA DOCHODÓW LUDNOŚCI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):17–34