RESEARCH PAPER
METODY LICZENIA DOCHODÓW LUDNOŚCI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):17-34
 
Journals System - logo
Scroll to top