RESEARCH PAPER
CZY CENY OPŁACALNE DLA GOSPODARSTWA ROLNICZEGO DADZĄ SIĘ OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW WŁASNYCH?
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):3-16
 
Journals System - logo
Scroll to top